• A-
  • A
  • A+

O'ZBEKISTON KinoFotoFono HUJJATLARI MILLIY ARXIVI

O‘zbekiston Kinofotofono hujjatlari milliy arxivi O‘zbekiston Respublikasidagi davlat va idoraviy arxivlarda saqlanadigan kinofotofono hujjatlar va video-ovozli yozuvlar bilan ishlash bo‘yicha respublikadagi ilmiy-uslubiy markazdir

Funksiya va vazifalari Bo‘limlar
72 Video materiallar
854 Foto materiallar
142 Audio materiallar
974 Boshqa hujjatlar