"Hujjatlar saqlovini ta`minlash" bo’limi O’zbekiston Respublikasi kinofotofono hujjatlar Markaziy davlat arhivining tarkibiy bo’linmasidir.

Mazkur bo’lim tarkibida kino foto fono hujjatlar saqlovhonalari mavjud bo’lib,ushbu bo’lim hujjatlar saqlovini ta`minlash bo’yicha ishlar majmuini olib boradi.

Bo’limi o’z ish faoliyatida O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Qarorlari va farmoyishlariga,O’zbekiston Respublikasi "Arhiv ishi to’g’risida"gi, "Jismoniy va yuridik shahslar murojaatlari to’g’risida"gi va boshqa qonunlariga, o’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, o’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasihuzuridagi "O’zarhiv" agentligining yo’riqnomalari qoidalari, buyruqlari va ko’rsatmalari,O’zbekiston Respublikasi Kinofotofono hujjatlari markaziy davlat arhivining Nizomi, O’zbekiston Respublikasi davlat arhivida kinofotofono hujjatlar va videofonogrammalar bilan ishlashning asosiy qoidalari va mazkur Nizomga amal qiladi.

Bo’limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

  • jjatlarni  saqlovini doimiy ta`minlash;
  • qlovga olingan hujjatlarni ro’yhatga olish, tehnik va fizik holatini nazorat etish;
  • hujjatlarni konservasion va profilaktik ishlarni, zarur holatlarda qayta tiklash ishlarini olib borish;
  • jjatlarni  mavjudlik holatini tekshirish;

Bo’limning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

  • o’lim bajaradigan ish turlarining vaqt bo’yicha na’munaviy me`yorini ishlab chiqish  ishtirok etish. 

Bo’limning asosiy majburiyatlari quyidagilardan iborat:

  • hujjatlar saqlovini ta`minlash  va ulardan foydalanish qoidalariga rioya etish;
  • o’ta qimmatli hujjatlar nusxalarini raqamlashtirish va foydalanish fondlarini yaratish;
  • qlovhona ishini sifatli va samarali tashkil etish;
  • qlovhonalardagi hujjatlarini markazlashgan hisobini yuritish;
  • jjatlari mavjudligi va hisobi tekshiruvini olib borish;