Zakirova Dilbar Taxirovna

     O'zbekiston Respublikasi kinofotofono hujjatlar Markaziy davlat arxivi direktori

          (0371) 277-11-44

          Qabul kunlari: Seshanba, juma  soat 10:00 dan 12:00 gacha

          E-mail.: info@cgakffd.uz www.cgakffd.uz             

Vazifalari


O’zR KFFH MDA direktori umumiy rahbarlikni amalga oshiradi. Arxivni moliyalashtirish, kapital ta’mirlash va uning moddiy-texnika bazasini mustahkamlashni amalga oshiradi. O’zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi hujjatlari saqlovini ta’minlash, mazkur hujjatlarni ta’mirlash hamda ularning sug’urta fondlarini yaratish masalalarini ham qiladi. Kadrlarni tanlash, joyi-joyiga qo’yish, tarbiyalash va ularning zahiralari bilan ishlashni tashkillashtiradi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qaror va farmoyishlari, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari, farmoyishlari, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Apparati, O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasidan keluvchi boshqa hujjatlar, shuningdek O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “O’zarxiv” agentligi buyruq va topshiriqlari ijrosini nazorat qiladi.

Arxiv buxgalteriyasi va bo’limlari faoliyatini nazorat qiladi va ularga rahbarlik qiladi. Arxivning jamlash manbaiga kiritilgan tashkilotlarning hujjatlari boshqa arxivlarda (davlat va nodavlat) saqlanayotgan holatlar aniqlanganda mazkur masalalar yuzasidan “O’zarxiv” agentligiga taqdimnoma kiritishni tashkillashtiradi.  
 
 

    Arxiv nizomini ko'chirib olish (*.pdf 242 kb)

 
 
 
 
 

     F.I.SH.

     O'zbekiston Respublikasi kinofotofono hujjatlar Markaziy davlat arxivi direktori o'rinbosari

          (0371) 277-11-44

          Qabul kunlari: Seshanba, juma  soat 10:00 dan 12:00 gacha

          E-mail.: info@cgakffd.uz www.cgakffd.uz             

Vazifalari


O’zR KFFH MDA direktori direktor yo’qligida uning o’rnini bosadi. Rejalashtirish, hisobot, pullik xizmat ko’rsatish, O’zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi hujjatlaridan foydalanish va ularni nashr etish, ilmiy axborot, arxiv amaliyotiga ilm-fan yutuqlarini joriy etish, jismoniy va yuridik shaxslarning ijtimoiy-huquqiy so’rovlarini ijro etishni ta’minlash, ish yuritish va idoraviy arxivlar ishini tashkil etish masalalari bilan shug’ullanadi.

Arxivning ilmiy-tadqiqot va uslubiy ishlarini tashkillashtiradi. Xodimlarni o’qitish, sohaviy malakalarini oshirish masalalarini hal qiladi. Nizomlar, Yo’riqnomalar, qoidalar, tartiblar va boshqa me’yoriy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqadi. Arxiv ETUK ishini muvofiqlashtiradi.

    Arxiv nizomini ko'chirib olish (*.pdf 242 kb)

 
 
 
 
 

     F.I.SH.

     O'zbekiston Respublikasi kinofotofono hujjatlar Markaziy davlat arxivi bosh hisobchisi

          (0371) 277-11-44

          Qabul kunlari: Seshanba, juma  soat 10:00 dan 12:00 gacha

          E-mail.: info@cgakffd.uz www.cgakffd.uz             

Vazifalari


O’zR KFFH MDA bosh hisobchisi buxgalteriya hisobini to’g’ri tashkil etadi, o’rnatilgan hisob olib borish qoidalariga rioya qiladi. Buxgalteriya hisoboti va balansini tuzadi, pullik mablag’larni to’g’ri sarflash, kassa va hisob intizomiga rioya qilishni ta’minlaydi. Kelib tushgan pul mablag’lari, tovar-moddiy boyliklari va asosiy vositalar hisobini to’liq yuritish, shuningdek, ular harakati bilan bog’liq opreatsiyalarning buxgalteriya hisobida o’z vaqtida aks ettirib boradi. Davlat byudjetiga to’lovlar, ijtimoiy sug’urta va pensiya fondiga badallar, boshqa fondlarga to’lovlarni ajratish va o’z vaqtida o’tkazish ishlarni amalga oshiradi.

Davlat ijtimoiy sug’urta, ish haqi fondi, ilmiy ishlab-chiqarish va ijtimoiy rivojlantirish fondi, rag’batlantirish fondi, lavozim yo’riqnomasi bo’yicha maoshni to’g’ri belgilash, kassa, moliya, shtat intizomiga qat’iy amal qilinishini nazorat qiladi.

Amaldagi qonunchilikka asoslanib moliyaviy xo’jalik operatsiya hujjatlarini rasmiylashtrish va bajarilishini ta’minlaydi va bu to’g’risidagi hisobotlarni rahbariyatga taqdim etadi.

    Arxiv nizomini ko'chirib olish (*.pdf 242 kb)

 
 
 
 
 

     F.I.SH.

     O'zbekiston Respublikasi kinofotofono hujjatlar Markaziy davlat arxivi Fondlarning bosh saqlovchisi

          (0371) 277-11-44

          Qabul kunlari: Seshanba, juma  soat 10:00 dan 12:00 gacha

          E-mail.: info@cgakffd.uz www.cgakffd.uz             

Vazifalari


O’zR KFFH MDA Fondlarning bosh saqlovchisi arxiv saqlovidagi O’zR MAFning kinofotofono hujjatlari hisobi va saqlovini ilmiy tashkilini ta’minlaydi, ularning sug’urta fondini yaratilshini muvofiqlashtiradi. Xodimlarga arxiv hujjatlari hisobi, saqlash tartibi masalalarida uslubiy hamda hujjatlar mavjudligini tekshirish dalolatnomalarini rasmiylashtirish va hujjatlarga ilmiy-texnikaviy ishlov berish ishlarida amaliy yordam beradi. Jamlash manbalaridan qabul qilingan kinofotofono hujjatlarni hisobini va qabul qilish hisobi kitobini yuritish. Alohida qimmatli hujjatlarning hisobini olib boradi. Ekspert-tekshiruv komissiyasi, Markaziy ekspetr-tekshiruv Komissiyasi va boshqa maslahat organlari ishida ishtirok eadi va arxiv ishi bo’yicha tayyorlangan ilmiy maqola, ma’ruza, axborot va xabarlar, ilmiy ishlarga taqriz beradi. Rahbariyatga hujjatlar saqlovini ta’minlash, davlat hisobi tizimini takomillashtirish yuzasida takliflar kiritadi.

    Arxiv nizomini ko'chirib olish (*.pdf 242 kb)