Қуйидагилар ЎзР КФФҲ МДАнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

 архивни ўз ихтисослигидаги ҳужжатлар билан режа бўйича ва ўз вақтида тўлдириб бориш;

ЎзР МАФ кинофотофоно ҳужжатларини давлат сақловига қабул қилиш;

ЎзР МАФнинг давлат сақловига қабул қилинган кинофотофоно ҳужжатларининг давлат ҳисоби юритилишини таъминлаш;

ЎзР МАФ кинофотофоно ҳужжатларининг сақлови ва муҳофазасини таъминлаш;

алоҳида қимматли кинофотофоно ҳужжатлар ва видео-овозли ёзувларни суғурта фондини яратиш;

жамлаш манбаи идораларида кинофотофоно ҳужжатлар билан ишлаш соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш;

жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари ҳамда Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали тушадиган мурожаатлар ижросини таъминлаш,

ЎзР МАФ кинофотофоно ҳужжатлари илмий-маълумотнома аппаратини яратиш ва такомиллаштириш;

архив ҳужжатларидан кенг миқёсда фойдаланиш ва нашр этишни ташкил этиш;

жамлаш манбаига киритилган ташкилотлар билан узвий алоқада иш олиб бориш;

тегишли вазирлик, муассаса, идора ва ташкилотларга кинофотофоно ҳужжатлар ва видео-овозли ёзувлар билан ишлашда илмий-услубий ва амалий жиҳатдан ёрдам бериш;

давлат архивининг жамлаш манбаи бўлган ташкилот ва муассасаларда идоравий сақловда бўлган ЎзР МАФ таркибига киритилган кинофотофоно ҳужжатларни давлат рўйхатидан ўтказиш ҳолати ва ҳужжатларнинг сақланиши юзасидан назоратни олиб бориш;

архившунослик, ҳужжатшунослик, археография соҳасида илмий-услубий ишлар олиб бориш, илмий-услубий ишлар натижаларини амалдаги андозаларга мувофиқ, кинофотофоно ҳужжатлар ва видео-овозли ёзувлар билан ишлашнинг ривожланган усулларини, шунингдек, архив иши амалиётига илғор тажрибаларни тадбиқ этиш;

архивга қабул қилинган ЎзР МАФ кинофотофоно ҳужжатлар ва видео-овозли ёзувлар, шунингдек, депозитар сақловдаги ҳужжатлар сақловини таъминлаш;

архив иши ҳолатини таҳлил қилиш, тенденциялар ва қонуниятларни ўрганиш, уни ривожлантириш;

архив ишини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

архившунослик ва археография, иш юритиш, электрон ҳужжат айланиши соҳасида илмий ва методик ишларни, илмий тадқиқотлар натижаларини ва илмий-техника ютуқларни архив иши ва иш юритиш соҳасига қўллаш;

ЎзР МАФга тегишли бўлган ахборот ресурслар сақланишини таъминлайдиган электрон архивларни ташкил этиш ва фаолият кўрсатишини ташкиллаштириш;

архив иши ва иш юритиш соҳасидаги мамлакатимиз ва чет эл илғор иш тажрибаларини ўрганиш ва оммалаштириш;

архив моддий-техник базасини ривожлантириш ва такомиллаштириш.

 

Ўзбекистон Республикаси Кинофотофоно ҳужжатлар Марказий давлат архиви ўзига юкланган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни бажаради:

 

архив ишини ривожлантириш ва архивлар фаолиятини қўллаб-қувватлаш бўйича давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда амалий ёрдам кўрсатиш;

шартнома асосида ташкилотлар ва фуқаролар сақловидаги кинофотофоно ҳужжатларига консервацион-профилактик ва илмий-техникавий ишлов бериш, қимматдорлиги экспертизасини ўтказиш, ҳужжатлар мавжудлигини текшириш ва кино-медиа хизматларини кўрсатиш ишларини ташкил этиш, олиб бориш ва натижаларини расмийлаштириш; фуқаролардан қабул қилиб олинган шахсий фонд ҳужжатларини таснифлаш, ҳисобини олиб бориш ҳамда уларнинг илмий-маълумотнома аппаратини яратиш;

ЎзР МАФ кинофотофоно ҳужжатларини жамлаш, ҳисобга олиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш масалалари бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда амалий ёрдам кўрсатиш;

архившунослик, ҳужжатшунослик, археография соҳасидаги илмий-методик ишларни ташкил қилиш, илмий тадқиқотлар натижаларини ва илмий-техника ютуқларини архив иши ва иш юритиш амалиётига жорий қилиш;

фойдаланувчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш;

ҳужжатларнинг, шу жумладан давлат ахборот ресурсларининг илмий ва амалий қимматлилигини экспертизадан ўтказишни ҳамда уларни доимий сақлаш учун давлат сақловига, шу жумладан электрон архивга танлаб олиш;

ЎзР МАФнинг давлат сақловидаги кинофотофоно ҳужжатларини ҳисобга олиш, сақлаш ва улардан фойдаланишни амалга ошириш, ҳужжатларнинг сақланиши ҳамда ушбу ҳужжатлардан фойдаланилиши бўйича белгиланган тартибга риоя қилиш;

жисмоний зарарланган кинофотофоно ҳужжатларни аниқлаш ва уларни таъмирлаш;

жамлаш манбаларига киритилган ташкилотларнинг рўйхатини тузиш;

ЎзР МАФ кинофотофоно ҳужжатлари шаклланадиган ташкилотларга тегишли гувоҳномаларни ўрнатилган тартибда бериш;

ЎзР МАФ кинофотофоно ҳужжатларини рўйхатга олиш;

“Ўзархив” агентлигининг ЎзР МАФ Давлат каталоги учун маълумот тақдим этиш;

давлатга тегишли бўлмаган архив фонди кинофотофоно ҳужжатларини сотиб олиш юзасидан давлатнинг имтиёзли ҳуқуқини амалга ошириш;

идоравий архивлар ишига тармоқлараро ташкилий-услубий раҳбарлик қилиш, идоравий архивларида сақланаётган кинофотофоно ҳужжатлар ва видео-овозли ёзувлар билан амалга ошираётган ишларни ўз ҳуқуқ ва ваколати доирасида ташкилий-услубий жиҳатдан назорат қилиш;

идоравий архивлар шохобчаларини ривожлантириш ва уларнинг ишларини ташкил этиш бўйича тадбирларда қатнашиш;

маълумотнома-ахборот фондини юритиш ва ундан самарали фойдаланишни ташкил қилиш;

архив ҳужжатлари асосида илмий тадқиқот ишларини олиб бориш;

архив иши ва иш юритишга оид услубий қўлланмалар, йўриқномалар ва низомлар ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш;

ЎзР МАФ кинофотофоно ҳужжатларини эълон қилиш ва улардан фойдаланишни ташкил этиш, ҳужжатлардан фойдаланиш ҳисобини олиб бориш;

мавзули ва ижтимоий-ҳуқуқий сўровларни бажариш ҳамда ташаббусли ахборотлар тайёрлаш, кўргазмалар уюштиришда оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорлик қилиш;

фойдаланувчилар учун шарт-шароитлар яратиш;

архив ҳужжатларини, шу жумладан, ЎзР МАФ кинофотофоно ҳужжатларининг таркиби ва мазмуни тўғрисидаги маълумотнома-ахборот адабиётларини нашр этиш, ретроспектив ахборотларга бўлган ижтимоий эҳтиёжларни ва ҳужжатлардан фойдаланиш самарадорлигини ўрганиш;

чет элдаги Ўзбекистон тарихига оид архив кинофотофоно ҳужжатларини аниқлаш ва уларни ёки уларнинг нусҳаларини ўрнатилган тартибда олиш ишларида иштирок этиш;

нодавлат архиви эгаларига ушбу архивларнинг кинофотофоно ҳужжатларини тўлдириш, сақлаш ва улардан фойдаланишда тегишли тавсияларни бериш;

архив таъминотига оид молиявий масалалар хусусидаги таклифларни республика бюджети лойиҳаси учун ўрнатилган тартибда “Ўзархив” агентлигига киритиш;

иш юритиш ва ижро назорати бўйича ходимларини қайта тайёрлаш ва уларни малакасини ошириш юзасидан ўқув курсларини ташкил қилиш;

архив иши ва иш юритиш соҳасида кадрларни сифатли тайёрлашда олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими ўқув муассасаларига кўмаклашиш;

ЎзР МАФнинг ахборот ресурслари ва электрон кинофотофоно ҳужжатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш ишларини ташкил этиш;

кинофотофоно ҳужжатларнинг электрон каталогларини яратиш;

архив кинофотофоно ҳужжатларини алоҳида қимматли ҳужжатлар ва ноёб ҳужжатлар жумласига ўрнатилган тартибда киритиш, шунингдек, суғурта нусҳаларини яратиш ва сақлаш;

фуқароларнинг таклифлари, аризалари ва шикоятларини ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш;

кинофотофоно ҳужжатлар ва видео-овозли ёзувлар билан ишлашда услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш, мустақил равишда ёки бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда архив иши масалалари ҳамда бошқа йўналишлар бўйича илмий изланишлар олиб бориш, натижаларни архив иши амалиётига тадбиқ этиш;

турли инвестициялар, шунингдек, чет эл инвестицияларини жалб қилиш ҳамда уларни сифатли ишлатилишини таъминлаш;

архивда сақланаётган ЎзР МАФ ахборот ресурслари ва электрон кинофотофоно ҳужжатлари ҳавфсизлиги таъминланишини ташкил этиш;

ЎзР КФФҲ МДА қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа функцияларни ҳам бажаради.